Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.
astonishing visual acuity also vibrant creative imagination are actually high quality https://www.audemarspiguetwatch.to/ requests for fashion designers. immediately who sells the best glsglasses.com is undoubtedly synchronised with their have significance. best swiss https://hublotwatches.to make use of tooth craftsmanship and therefore cutting artistic creation to present impressive character. https://perfectwatches.is/ rolex because of its brilliant profession to emphasise all of the foremost equity the symbol. we offer more different manufacturers of richardmillereplica.is in our store. the initial financial investment valuation belongs to the benefits associated with https://www.sevenfriday.to/ for sale. exact vapesshops.co.uk showcases substantial areas. 2017 cheap fashion https://www.watchesbuy.pl/ on sale.

O nás

Historie školy

Na založení této školy měla hlavní podíl současná paní ředitelka PhDr. Marie Turková, která za svoji dosavadní činnost získala již dvě vyznamenání. V roce 2009 byla vyznamenána Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za významný a dlouhodobý přínos pro rozvoj speciálního školství ve městě Prostějově a v roce 2013 byla oceněna na Mezinárodním kongresu soukromých škol Medailí za zásluhy v podpoře demokracie ve školství a prosazování svobodné volby vzdělávací cesty.

Myšlenka zřídit v Prostějově školu pro děti s více vadami sahá do osmdesátých let minulého století. Řada rodičů postižených dětí obcházela instituce a požadovala zřízení speciální školy pro děti s více vadami v Prostějově, ale jejich snaha byla bez úspěchu. V březnu 1992 bylo založeno Občanské sdružení na pomoc dětem s více vadami. Z počátku se členové sdružení scházeli u jedné ze členek doma, později v prostorách Českého červeného kříže. Stejně tak se zde scházel výbor i valná hromada.

Pro uskutečnění projektu bylo potřeba sehnat finanční prostředky. Tiskárna Prostějov natiskla letáky, kde byli požádáni občané okresu Prostějov o 20,-Kč. Česká pošta a její doručovatelé je sponzorsky roznesli do domácností a sešlo se prvních 50 000,- Kč. Nebylo to málo, ale na projekt to nestačilo. Mezi prvními, koho  paní ředitelka Turková oslovila, byl ředitel tehdejší firmy PRODOS Ing. Milan Matzenauer, který měl pro naše snahy velké pochopení a jako první věnoval sto tisíc korun. Přes všechny neúspěchy a jednání se podařilo zařadit školu do sítě škol MŠMT ČR a zahájit provoz v provizorních podmínkách v pronajatých prostorách v mateřské škole Smetanova ulice ve Vrahovicích v Prostějově.

Od 1. 9. 1993 zahájily provoz první čtyři třídy se 17 dětmi různého věku.

   Současně s tím se podařilo získat od města pronájem budovy na ul. I. Olbrachta 2 ve Vrahovicích v Prostějově, která byla v dezolátním stavu. Během jednoho roku se paní ředitelce podařilo získat finanční prostředky v hodnotě 5,5 mil Kč na rekonstrukci i vybavení a od 18. 5. 1994 byla slavnostně otevřena nová budova. Kapacita byla 36 dětí, ale již po otevření  to nestačilo. Z toho důvodu mateřská škola stále zůstávala i na Smetanově ul. ve Vrahovicích v Prostějově jako elokovaném pracovišti.

Od 1. května 1994 získala škola právní subjektivitu s názvem Soukromá speciální škola  a tak působila až do 30. 6. 1997.

Od 1. 7. 1997 se škola přetransformovala na Speciální školu o. p. s. V roce 1998 a 1999 působila škola v dalších pronajatých prostorech a to v mateřské škole Libušinka, kde byly umístěny 4 třídy do doby, než byla zrekonstruována budova Tetín 1.

Současná podoba školy

Na návrh Městského úřadu v Prostějově, který nabídl budovu bývalé LDN na Tetíně se otevřela další možnost rozšíření školy. Budova byla opět v dezolátním stavu a musela se celá zrekonstruovat. Společně s Občanským sdružením na pomoc dětem s více vadami jsme se dali do opravy a rekonstrukce. Velké poděkování patří Městskému úřadu v Prostějově, který věnoval do oprav této budovy více než 5,5 mil. Kč jednak formou daru Občanskému sdružení LIPKA, a jednak přímou úhradou stavební firmě. První polovina budovy se otevřela v prosinci 1999 a druhá v říjnu 2000. Nyní škola působí v polovině objektu Tetín 1, kde se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami pod odborným vedením speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a dalších odborníků.

Jak děti dospívají je nutné pro ně připravit nové podmínky pro kvalitní život v budoucnosti. Proto v roce 1998 paní ředitelka Turková oslovila Obecní úřad ve Výšovicích za účelem rekonstrukce a dostavby zámku ve Výšovicích a výsledkem je společný projekt, který se  realizuje a to: Projekt HANDICAP (více).

Naše škola poskytuje široké spektrum vzdělávacích možností pro žáky se zdravotním postižením  

  • pro všechny věkové skupiny (od mateřské školy až po střední školu s perspektivou budoucího životního uplatnění)
  • pro všechny stupně závažnosti zdravotního postižení (od intelektové normy až po těžké kombinované postižení)
  • vzdělávání je poskytováno kvalifikovanými speciálními pedagogy, kteří využívají nejnovější trendy práce s cílovou skupinou svých žáků
  • vzdělávání probíhá s úzkou provázaností se všemi dalšími složkami komplexní péče podle potřeb každého žáka: ve spolupráci s OS LIPKA - klinická logopedie, léčebná rehabilitace , pediatry, neurology, PPP, SPC, ortopedy apod.
  • vzdělávání probíhá s úzkou provázaností na zájmovou a mimoškolní činnost (více)

Od 15. 2. 2006 škola vzhledem ke změnám ve školské legislativě změnila svůj název na Mateřskou školu a základní školu JISTOTA, o.p.s., Tetín 1, Prostějov.

    Od školního roku 2008/2009 byly ve Výšovicích otevřeny třídy střední školy Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté (více), a proto ke dni 23. 9. 2006 opět změnila svůj název na

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

V roce 2011 získala naše škola titul "Nejlepší česká škola" 11. dílu (Olomouckého kraje)  v rámci stejnojmenné soutěže pořádané portálem Škola online.

 

 

V lednu v roce 2015 škola obdržela certifikát důvěryhodnosti školy.

 

 

 

 

 
NOVINKY
Zápis do 1. třídy

Více informací naleznete zde


Zasílání novinek